REGULAMIN

Właścicielem i administratorem serwisów lista.italianamarketing.pl, szkolenia.italianamarketing.pl oraz italianamarketing.pl jest przedsiębiorstwo „Justyna Stańska” Justyna Stańska, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1 w Kałuszynie, kod pocztowy 05-310.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do skorzystania z serwisu i zakupionych produktów wymagane jest spełnienie następujących wymagań minimalnych:
– posiadanie komputera z przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW.
– włączona obsługa cookies w przeglądarce.
– możliwość odtwarzania materiałów wideo w formacie .MP4 albo .webm.
– zainstalowane aplikacje umożliwiające odczytywanie plików Adobe PDF.

 

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

Skorzystanie z usług dostępnych na platformach zakupowych możliwe jest po prawidłowym zawarciu umowy zgodnie z poniższą procedurą:

– klient dokonuje płatności za usługę, podając dane wymagane przez operatora płatności – markę PayPal (Usługę świadczy spółka PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., występująca pod nazwą „PayPal”), lub operatora płatności transferuj.pl

Przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, a także, w przypadku nie posiadania konta PayPal, informacje, które Użytkownik musi przekazać PayPal w celu dokonania płatności jednorazowej, obejmują dane karty kredytowej lub debetowej. Te dane nie są udostępniane sprzedającemu – Justynie Stańskiej. Justyna Stańska otrzymuje dostęp do danych niezbędnych jedynie do złożenia zamówienia: adres e-mail, imię, nazwisko, oraz login do platformy kursowej.

 

– jednocześnie z płatnością następuje założenie konta. Dane wymagane do założenia konta to: nazwa użytkownika, imię, nazwisko oraz adres e-mail.
– po prawidłowej rejestracji i płatności następuje przydzielenie dostępu do zakupionych materiałów.

Po uiszczeniu opłaty klient uzyskuje dostęp do zakupionych materiałów w formie linka, wysyłanego na podany przy rejestracji adres e-mail, do strony z odpowiednim zamówieniem. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podawania przyczyn.

 

ZAMÓWIENIE

Zamówienia dokonuje się poprzez dokonanie płatności za pomocą operatora PayPal lub transferuj.pl, oraz wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie serwisu lista.italianamarketing.pl i/lub szkolenia.italianamarketing.pl
Kupujący ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie formularza i podanie prawidłowych danych, takich jak adres e-mail.
Do każdego zakupu dołączane jest e-mailowe potwierdzenie dokonania zakupu.

Faktury VAT wystawiane są na życzenie kupującego.

 

PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny podane w serwisie lista.italianamarketing.pl oraz szkolenia.italianamarketing.pl wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
Płatności regulowane mogą być z wykorzystaniem kanału PayPal lub transferuj.pl. Paypal umożliwia również płatność za pomocą karty debetowej. Dane przetwarzane przez operatora płatności nie są przekazywane sprzedającemu.

 

ZASTRZEŻENIA

Przedsiębiorstwo Justyna Stańska zastrzega, że informacje i materiały zawarte na stronie lista.italianamarketing.pl oraz szkolenia.italianamarketing.pl stanowią opis  obecnego stanu wiedzy i aktualnych opinii autorki oraz są oparte na zebranych przez nią źródłach i materiałach. Wszelkie porady zawarte na stronie mają charakter ogólnych wskazówek wynikających z doświadczenia autorki, nie są jedynymi słusznymi rozwiązaniami i mogą nie być odpowiednie dla każdego. Przedsiębiorstwo Justyna Stańska nie bierze odpowiedzialności za skorzystanie z tych sugestii.


REKLAMACJE

W przypadku problemów technicznych z dostępem do zamówionego produktu nabywca może zgłosić reklamację na adres kontakt@italianamarketing.pl. Wszelkie zgłoszenia rozpatrujemy indywidualnie.

 

ZWROTY 

Zgodnie z polskim prawem, jeżeli zakupisz produkt jako osoba fizyczna (konsument), to przysługuje Ci możliwość odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (dokonania zakupu). Zgodnie z prawem nie możesz jednak odstąpić od umowy w przypadku, gdy rozpocząłeś już korzystanie z zamówionych usług.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Składając zamówienie, zgadzasz się z polityką prywatności dostępną pod adresem: https://www.italianamarketing.pl/polityka-prywatnosci/